BeA GmbH

Výkonný riaditeľ:
Dr. Jörg Dalhöfer
Andreas Höhling

HR: Lübeck HRB 21320HL
Sv. č. : 30/293 80 781

Číslo DPH. : DE 342/809/873
Reg. č. WEEE : DE 94007702

Webmaster: webmaster@BeA-group.com

Adresa

Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 – 78 – 0
Fax: 04102 – 78 – 250

e-mail: info@BeA-group.com

Webovú stránku vytvorila spoločnosť Seiten-Werk GmbH

Zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť BeA GmbH zostavuje obsah týchto webových stránok s veľkou starostlivosťou a zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu. Informácie na začiatku slúžia len ako nezáväzné všeobecné informácie a nenahrádzajú individuálne poradenstvo. Nie je možné vylúčiť chyby, napríklad pri uvádzaní technických údajov. Výslovne si vyhradzujeme právo na technické zmeny výrobkov alebo odchýlky dodaného tovaru od vyobrazení na týchto webových stránkach. Spoločnosť BeA vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku používania tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú spôsobené úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti BeA.

Autorské práva

Autorské práva a všetky ostatné práva na obsah, obrázky, fotografie alebo iné súbory na webovej stránke patria výlučne spoločnosti BeA GmbH alebo konkrétne uvedeným držiteľom práv. Na reprodukciu akýchkoľvek prvkov je potrebné vopred získať písomný súhlas držiteľa autorských práv.

Použitý obrazový materiál je chránený autorskými právami a bol licencovaný alebo sprístupnený.

https://stock. adobe.com/

© Viglietti/peopleimages.com, © Ticha