OCHRANA ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane údajov

Veľmi nás teší váš záujem o spoločnosť BeA GmbH (ďalej len „BeA“, my alebo nás). Ochrana údajov má pre naše vedenie vysokú prioritu, preto je ochrana vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov a používaní našej webovej stránky mimoriadne dôležitá.

Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia osobných údajov. Ak využívate špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky alebo nás chcete kontaktovať, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracúvanie, spravidla získavame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vykonáva v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EU-GDPR) a v súlade s ostatnými predpismi o ochrane údajov platnými v Nemecku. Týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme chceli verejnosť informovať o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré spracúvame. Okrem toho sú prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov dotknuté osoby informované o právach, na ktoré majú nárok, a sú splnené informačné povinnosti podľa článkov 13 a 14 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou v zmysle GDPR EÚ a vnútroštátnych predpisov o ochrane údajov je:

BeA GmbH
Výkonný riaditeľ:
Dr. Jörg Dalhöfer
Andreas Höhling
HR: Lübeck HRB 21320HL
Daňové číslo: 30/293 80 781
Číslo DPH: DE 342/809/873
Reg. číslo WEEE .-No.: DE 94007702

2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu údajov spoločnosti BeA je
s-consit GmbH
Kontaktná osoba: Daniel Nyhof LL.M., LL.B.
Schützenstr. 25a
23843 Bad Oldesloe
Germany
daniel.nyhof@s-consit.de

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť priamo na nášho úradníka pre ochranu údajov.

3. Používanie webovej stránky / zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová lokalita BeA zhromažďuje celý rad všeobecných údajov a informácií vždy, keď na ňu pristupujete vy alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera: názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verzia prehliadača, operačný systém používateľa, URL odkazu (predtým navštívená stránka ), IP adresa a poskytovateľ internetových služieb a ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

BeA nevyvodzuje žiadne závery pri použití týchto všeobecných údajov a informácií Závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na správne poskytovanie obsahu našej webovej stránky, na optimalizáciu obsahu našej webovej stránky, na zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich informačno-technologických systémov a technológie našej webovej stránky a na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie sa preto vyhodnocujú štatisticky, ako aj s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Údaje v súboroch protokolov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

3.1. Súbory cookie

Webové stránky BeA používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú a uchovávajú v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnohé internetové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvaný identifikátor cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva zo znakového reťazca, pomocou ktorého možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať prostredníctvom jedinečného ID súboru cookie.

Pomocou súborov cookie vám spoločnosť BeA môže poskytovať užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie je možné optimalizovať informácie a ponuky na našej webovej stránke v prospech používateľa. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky na pseudonymizovanom základe. Účelom tohto rozpoznávania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky a uložiť technické nastavenia. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom príslušného nastavenia v používanom internetovom prehliadači, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

Ostatné súbory cookie, ktoré BeA používa, slúžia na uľahčenie používania a po skončení relácie prehliadača sa vymažú (súbory cookie relácie ).

3.2. Používanie služby Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, ktorá je službou webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Používanie sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR EÚ alebo § 15 ods. 3 TMG v našom oprávnenom záujme (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky). Služba Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej lokality, ktoré sa generujú prostredníctvom súborov cookie, ako napr.

 • Typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • URL odkazu (predtým navštívená stránka),
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky na server,

sa zvyčajne zobrazujú prenesené na server Google v USA a tam sa ukladajú. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google. Službu Google Analytics sme na tejto webovej lokalite rozšírili aj o kód „anonymizeIP“. V dôsledku toho spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená.

Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality a na vytváranie správ o webových lokalitách -na zostavovanie aktivít a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu.

Súbory cookie, ktoré posielame, a súbory cookie, identifikačné údaje používateľa (napr. ID používateľa) alebo údaje súvisiace s reklamou sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. K vymazaniu údajov, ktorých doba uchovávania bola dosiahnutá, dochádza automaticky raz za mesiac. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html or at policies.google.com.

Údaje zozbierané spoločnosťou Prevent, ktoré sú generované súbormi cookie a súvisia s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), môžete tiež zabrániť odosielaniu údajov spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatívou k doplnku prehliadača, najmä v prípade prehliadačov na mobilných zariadeniach, je možnosť zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics kliknutím na toto tlačidlo:Deaktivácia sledovania. Pri návšteve tejto webovej lokality sa nastaví súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov. Súbor cookie opt-out platí len v tomto prehliadači a len pre našu webovú lokalitu a ukladá sa vo vašom zariadení. Ak súbory cookie v tomto prehliadači vymažete, musíte súbor cookie opt-out nastaviť znova.

3.3. Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

V rámci našej online ponuky sa spoliehame na naše oprávnené záujmy (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm . f.) GDPR EÚ) ponuky obsahu alebo služieb od tretích strán s cieľom integrovať ich obsah a služby, ako sú videá, navigačné služby alebo písma (ďalej jednotne len „obsah“).

To vždy platí za predpokladu, že poskytovatelia tohto obsahu z radov tretích strán (napr. Google LLC.) vnímajú IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do jeho prehliadača. IP adresa je preto potrebná na zobrazenie tohto obsahu. Snažíme sa používať len obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na doručenie obsahu len IP adresu. Tretie strany môžu na štatistické alebo marketingové účely používať aj tzv. pixelové značky (neviditeľné grafické prvky, známe aj ako „web beacons“). „Pixelové značky“ sa môžu použiť na vyhodnotenie informácií, ako je napríklad návštevnosť stránok tejto webovej lokality. Pseudonymné informácie sa môžu ukladať aj do súborov cookie v zariadení používateľa a môžu obsahovať okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o používaní našej online ponuky, ako aj byť prepojené s takýmito informáciami z iných zdrojov.

3.4. Používanie Google reCAPTCHA

Na určenie toho, či konkrétny údaj v našom kontaktnom formulári alebo formulári na zasielanie noviniek zadáva človek alebo počítač, používame službu Google reCaptcha. Spoločnosť Google používa nasledujúce údaje na kontrolu, či ste človek alebo počítač: IP adresa použitého zariadenia, webová lokalita, ktorú ste navštívili na našej webovej lokalite a na ktorej je integrovaná funkcia captcha, dátum a trvanie návštevy, identifikačné údaje použitého zariadenia Typ prehliadača a operačného systému, účet Google, ak ste prihlásení do služby Google, pohyby myšou na oblastiach reCaptcha a úlohy, ktoré vyžadujú identifikáciu obrázkov. Právnym základom opísaného spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Z našej strany existuje oprávnený záujem na tomto spracúvaní údajov, ktorý spočíva v zaistení bezpečnosti našej webovej lokality a v ochrane pred automatizovanými vstupmi (útokmi).

3.5. Newsletter BeA

Po registrácii na odber bezplatného informačného bulletinu BeA na https://www.BeA-group.com/newsletter/registration/ budeme vás pravidelne informovať e-mailom o nových produktoch a špeciálnych ponukách. Údaje, ktoré zadáte pri registrácii, budú použité len na personalizáciu informačného bulletinu a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť alebo zaslať svoj súhlas e-mailom na adresu marketing@BeA-group.com odvolať. Vaše údaje budú vymazané do 3 mesiacov od ukončenia zasielania informačného bulletinu za predpokladu, že na vymazanie sa nevzťahuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania.

Odoslaním zadaných údajov súhlasíte so spracovaním údajov a potvrdzujete naše vyhlásenie o ochrane údajov.

4. Sociálne médiá

4.1. Prítomnosť v sociálnych médiách

Udržiavame online prítomnosť na rôznych sociálnych sieťach a platformách, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a informovať ich o našich produktoch a službách.

Radi by sme upozornili, že údaje používateľov sa môžu spracúvať aj mimo EÚ. To môže mať za následok riziká pre používateľov, pretože by to mohlo napríklad sťažiť vymáhanie práv používateľov. Pokiaľ ide o prevádzkovateľov z USA, ktorí sú certifikovaní v rámci štítu na ochranu súkromia, chceli by sme poukázať na to, že sú povinní dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov.

KMR prevádzkujeme na týchto platformách sociálnych médií Kanál sociálnych médií:

Prevádzkujeme aj kanál sociálnych médií BeA na týchto platformách sociálnych médií:

Okrem nás je tu aj samotný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií. To je tiež ďalšia zodpovedná osoba, ktorá vykonáva spracovanie údajov, na ktoré máme len obmedzený vplyv. V miestach, kde môžeme ovplyvniť a parametrizovať spracovanie údajov, sa snažíme zabezpečiť, aby prevádzkovateľ platformy sociálnych médií v rámci možností, ktoré máme k dispozícii, zaobchádzal s údajmi v súlade s ochranou údajov. Na mnohých miestach však nemôžeme ovplyvniť spracovanie údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a nevieme presne, aké údaje spracúva.

4.2. Spracovanie údajov spoločnosťou BeA GmbH

Údaje, ktoré zadávate na našich stránkach sociálnych médií, ako napríklad: Komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy atď. sú zverejnené prostredníctvom platformy sociálnych médií a nikdy ich nepoužívame ani nespracúvame na žiadne iné účely. Vyhradzujeme si právo vymazať obsah len v prípade, že je to nevyhnutné. Váš obsah môžeme zdieľať na našej stránke, ak je to funkciou platformy sociálnych médií, a komunikovať s vami prostredníctvom platformy sociálnych médií.

Ak súhlasíte s určitým spracovaním údajov, na ktoré máme vplyv Ak chcete vzniesť námietku, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení.

Ak nám pošlete otázku na platforme sociálnych médií, môžeme vás odkázať aj na iné, bezpečné komunikačné kanály v závislosti od požadovanej odpovede, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť poslať nám dôverné otázky na našu adresu uvedenú tu.

Dbáme na to, aby naše stránky boli čo najviac v súlade s ochranou údajov, ak nám prevádzkovateľ platformy sociálnych médií poskytne možnosť navrhnúť ich. Pokiaľ ide o štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií, môžeme ich ovplyvniť len vo veľmi obmedzenej miere a nemôžeme ich vypnúť. Zabezpečujeme však, aby nám neboli sprístupnené žiadne ďalšie voliteľné štatistiky.

Spracúvanie osobných údajov používateľov je založené na našich oprávnených záujmoch v oblasti práce s verejnosťou, efektívneho informovania používateľov a komunikácie s používateľmi v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Ak príslušní prevádzkovatelia platforiem požiadajú používateľov o súhlas s vyššie uvedeným spracovaním údajov, právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR EÚ.

Podrobný opis príslušného spracúvania a možnosti vzniesť námietku (opt-out) nájdete v nižšie uvedených informáciách prevádzkovateľov.

V prípade žiadostí o informácie a presadzovania práv používateľov tiež poukazujeme na to, že tieto práva možno najúčinnejšie presadzovať u prevádzkovateľov platforiem. Iba prevádzkovatelia majú prístup k údajom používateľa a môžu prijať príslušné opatrenia a priamo poskytnúť informácie.

4.3. Spracovanie údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií zvyčajne používajú metódy sledovania webu. Webové sledovanie môže prebiehať aj bez ohľadu na to, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnych médií. Ako už bolo uvedené, na metódy webového sledovania platformy sociálnych médií máme, žiaľ, len malý vplyv. Najmä ho nemôžeme vypnúť.

Upozorňujeme na to: Nemožno vylúčiť, že prevádzkovateľ platformy sociálnych médií použije údaje o vašom profile a správaní, ako sú vaše zvyky, osobné vzťahy, Hodnotenie preferencií, preferencie atď. V tomto ohľade nemáme žiadny vplyv na spracovanie vašich údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií.

Viac informácií o spracúvaní údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a ďalších možnostiach námietky nájdete vo vyhláseniach prevádzkovateľov o ochrane údajov:

4.3.1. Facebook

Na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku používame funkciu analýzy „Facebook Insight“ od spoločnosti Facebook Inc. Funkcia slúži na účely reklamy a prieskumu trhu s cieľom poskytovať vám relevantnejší obsah a nový obsah, ktorý vás zaujíma, na rozvoj funkcií. Facebook používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vašich návštev fanúšikovskej stránky.

Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní fanúšikovskej stránky, napr. počet aktivít na stránke (akcie vykonané na stránke), počet zobrazení stránky, počet lajkov, počet oslovených ľudí, počet interakcií s príspevkami, údaje o zobrazeniach videí, počet odberateľov stránky, percentuálne rozdelenie pohlavia, veková štruktúra, krajina, mesto a jazyk oslovených a interagujúcich ľudí, sa zvyčajne prenášajú na servery Facebooku v USA a tam sa ukladajú.

Keďže používame analytickú funkciu „Facebook Insight“, podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora existuje spoločná zodpovednosť (spoločná kontrola) spolu so spoločnosťou Facebook So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu v súlade s článkom 26 GDPR EÚ.

Facebook spracúva údaje používateľov na tieto účely:

 • Reklama, analýza, tvorba personalizovanej reklamy
 • Vytváranie profilov používateľov
 • Prieskum trhu

Keď pristupujete na stránku, spoločnosť Facebook automaticky ukladá informácie do súboru protokolu, ktorý váš prehliadač odosiela spoločnosti Facebook.

Výslovne zdôrazňujeme, že nemáme vedomosť o rozsahu a obsahu údajov, ktoré Facebook zhromažďuje, ani o tom, ako ich Facebook spracúva a používa alebo v prípade potreby odovzdáva tretím stranám.

Informácie o ochrane údajov v spoločnosti Facebook nájdete vo vyššie uvedených zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

5. Zmluvné vzťahy/pravidlá týkajúce sa prenosu údajov

V rámci skupiny BeA dostávajú vaše osobné údaje (napr. meno, adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.) tie pozície, oddelenia a zamestnanci, ako aj pridružené spoločnosti skupiny BeA, ktoré potrebujeme na plnenie našich zmluvných a právnych povinností. Údaje na tieto účely môžu dostávať aj nami využívaní spracovatelia (článok 28 GDPR EÚ). Ide najmä o spoločnosti v kategóriách IT služby, technické služby, logistika, tlačiarenské služby, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a konzultácie, ako aj predaj a marketing. Okrem toho môžu byť údaje poskytnuté externým osobám (napr. právnikom), ak je to potrebné na presadzovanie právnych záujmov.

Údaje budú odovzdané iným príjemcom mimo spoločnosti BeA len vtedy, ak to vyžadujú právne predpisy alebo ak ste s tým súhlasili. Za týchto podmienok môžu byť príjemcami osobných údajov najmä verejné orgány a inštitúcie (dozorné orgány, daňové úrady, inštitúcie sociálneho zabezpečenia), ak existuje zákonná alebo úradná povinnosť, alebo tí príjemcovia, ktorých sme uviedli pri udelení súhlasu s prenosom údajov.

Spoločnosť BeA má v úmysle preniesť údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií v rámci už vysvetleného rámca (napr. Google) alebo ak kupujúci/zákazníci sídlia v tretích krajinách, je to potrebné na spracovanie zmlúv, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) i. V. s čl. 44, 49 EU GDPR.

6. Kategórie údajov a právne základy

Medzi kategórie zhromažďovaných osobných údajov patria najmä tieto údaje:

6.1. Hlavné údaje a údaje o zmluve:

Všetky údaje zákazníka, ktoré zhromažďujeme na účely vytvorenia, návrhu obsahu, zmeny alebo ukončenia zmluvného vzťahu týkajúceho sa zmluvných služieb, označujeme ako základné údaje a údaje o zmluve. Patrí sem napríklad meno, adresa, fakturačná adresa, telefónne a faxové číslo (čísla), začiatok platnosti zmluvy, v prípade potreby bankové údaje na fakturáciu inkasa, e-mailová adresa, splnomocnenia, kontaktné údaje splnomocnených zástupcov, podané reklamácie atď. Spracovanie prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

Zákazník je informovaný o tom, že spoločnosť BeA používa údaje, ktoré boli zákonne zhromaždené v rámci existujúceho vzťahu so zákazníkom, na účely priamej poštovej reklamy, môže ich použiť na svoje vlastné ponuky, ak zákazník proti takémuto použitiu nevzniesol námietku. Pri prvom zhromažďovaní alebo ukladaní údajov a pri každom zaslaní reklamnej správy na jeho adresu spoločnosť BeA jasne a čitateľne informuje zákazníka, že môže kedykoľvek vzniesť námietku proti zasielaniu ďalších správ spoločnosti BeA v textovej podobe. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ o všeobecnom ochrane údajov.

6.2. Fakturačné údaje

BeA zhromažďuje a spracúva fakturačné údaje, ktoré vznikajú v rámci príslušného zmluvného vzťahu (najmä údaje o produkte, údaje o dodávke, množstvá). Údaje sa používajú predovšetkým na účely fakturácie; Údaje sa ďalej spracúvajú najmä na účely vytvárania a zasielania faktúr, ako aj na účely vymáhania pohľadávok, spracovania došlých platieb a nedoplatkov a upomienok. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR EÚ.

6.3. Ďalšie povinnosti pri spracovaní a skladovaní:

Okrem toho je potrebné čiastočne obmedziť spracovanie údajov a archivovať ich v rámci zákonných daňových a obchodných povinností. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

6.4. Ak je to potrebné, spracúvame vaše údaje nad rámec skutočného plnenia zmluvy, aby sme ochránili naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretích strán.

Príklady: Preskúmanie a optimalizácia postupov analýzy potrieb a priameho kontaktu so zákazníkmi; Reklama alebo prieskum trhu a verejnej mienky, ak ste nevzniesli námietku proti použitiu vašich údajov; Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v právnych sporoch; Zabezpečenie bezpečnosti IT a prevádzky IT; Opatrenia na riadenie podniku a ďalší rozvoj služieb a produktov.
Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

7. Nadviazanie kontaktu

Keď kontaktujete spoločnosť BeA (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli (povinné povinné údaje a dobrovoľné údaje sú k dispozícii v príslušnej spoločnosti). Formulár označený zodpovedajúcim spôsobom) na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Po ukončení dopytu budú vaše údaje v pravidelných intervaloch vymazané, pokiaľ nie ste naším zákazníkom alebo ak nie je zákonom stanovená iná doba uchovávania.
Ďalšie spracovanie alebo použitie na iné účely, ako aj odovzdanie týchto údajov sa neuskutoční bez vášho súhlasu. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a), b) a f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

8. Ochrana údajov pri žiadostiach a postupe podávania žiadostí

BeA zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. Ide najmä o prípad, keď nám žiadateľ zašle príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom. Ak sa so žiadateľom uzatvorí pracovný pomer, údaje sa ďalej spracúvajú a uchovávajú na účely vybavenia pracovného pomeru v súlade s právnymi predpismi.

Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b) EU -GDPR i. V súlade s § 26 BDSG.

Ak sa nezistí pracovnoprávny vzťah, dokumenty žiadosti sa vymažú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami spoločnosti MKCL. Iný oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

9. Bežné vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov

BeA spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to vyžadujú európske alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorým BeA podlieha.

V prípade potreby spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje počas trvania nášho obchodného vzťahu, ktorý zahŕňa napríklad aj začatie a spracovanie zmluvy.

Okrem toho sa na nás vzťahujú rôzne povinnosti týkajúce sa skladovania a dokumentácie, ktoré vyplývajú najmä z Obchodného zákonníka (HGB) a Daňového poriadku (AO). Tam stanovené lehoty na uchovávanie a dokumentáciu sú až desať rokov.

Nakoniec sa lehota uloženia posudzuje aj podľa zákonných premlčacích lehôt, napríklad podľa § 195 a nasl. občianskeho zákonníka (BGB). Spravidla sú to tri roky, ale v určitých prípadoch to môže byť až tridsať rokov.

Ak sa účel uchovávania už neuplatňuje alebo ak uplynie doba uchovávania stanovená európskymi alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, osobné údaje sa bežne uchovávajú a v súlade s právnymi predpismi sa ich spracovanie obmedzí alebo vymaže.

10. Práva dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete uplatniť tieto práva:

 • Právo na informácie v súlade s článkom 15 GDPR EÚ
 • Právo na opravu v súlade s čl. 16 GDPR EÚ
 • Právo na vymazanie / právo byť zabudnutý v súlade s čl. 17 GDPR EÚ
 • Právo na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR EÚ
 • Právo na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 GDPR EÚ
 • Právo namietať v súlade s čl. 21 GDPR EÚ

Právo vzniesť námietku: Ak máme Ak spracúvame údaje na ochranu našich oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. To zahŕňa najmä právo namietať proti spracovaniu na reklamné účely. Námietka platí s účinnosťou do budúcnosti. Obmedzenia podľa § 34 a 35 BDSG v novom znení sa vzťahujú na právo na informácie a právo na vymazanie. Okrem toho existuje právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov (článok 77 GDPR EÚ v spojení s § 19 BDSG v novom znení).

Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete kedykoľvek kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov alebo spoločnosť BeA prostredníctvom vyššie uvedených údajov.

11. Bezpečnosť spracovania

BeA uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR EÚ na ochranu vašich osobných údajov pred zničením, stratou alebo zmenou, či už neúmyselnou alebo nezákonnou, alebo neoprávneným zverejnením, alebo na ochranu pred neoprávneným prístupom k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom. To zahŕňa najmä šifrovanie prístupu na webové stránky pomocou bežných, najmodernejších postupov.

BeA tiež zaviedla postup pravidelnej kontroly, posudzovania a hodnotenia účinnosti prijatých technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby naše bezpečnostné opatrenia zodpovedali neustálemu zlepšovaniu technologického vývoja.

12. Rozsah informácií podľa čl. 13 a 14 GDPR

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Keďže spoločnosť BeA nemá žiadny vplyv na obsah, dizajn alebo uplatňovanie predpisov o ochrane údajov poskytovateľov tretích strán, odporúčame vám, aby ste sa pri návšteve webových stránok tretích strán informovali o tam platných usmerneniach.

Obsah tohto vyhlásenia o ochrane údajov sa vzťahuje výlučne na online prezentáciu spoločnosti BeA a nie na akékoľvek prepojené webové stránky.