BeA Slovensko, spol.s r.o.

ul. M. Pišúta 4002
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.044 / 55 24 262
Fax.044 / 55 24 095
E-mail: info@sk.BeA-Group.com

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom regstri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11225/L.

IČO: 36381195
DIČ: 2020126350